Psikolojik Testler

Klinik psikolog gerekli durumlarda tanı ve psikolojik değerlendirme için testlere başvurabilir. Psikoloji alanında kullanılan testler üç temel başlığa ayrılabilir.

Kişilik Envanterleri


Bir kişilik envanterinde kişinin bir anket doldurması istenir. Bu ankette kişiye uyup uymadıkları açısından önemli olan davranışsal alışkanlıkları değerlendirici ifadeler bulunur. Bu ölçekler içinde en popüler olanlarından biri MMPI Çok Yönlü Kişilik Envanteridir. Bu tip testler tanı koyma sürecinde kullanılabilir. Envanter soruları kişinin gözlenebilen davranışlarını, duygularını, inançlarını, bedensel şikayetlerini ve normal belirtilerini de içerir. Bu nedenle psikoterapiste bu alanlarla ilgili de bilgi sağlaması için de kullanılabilir.

Projektif Testler

Projektif test, kişiye standart uyarıcıların sunulduğu bir psikolojik değerlendirme aracıdır. Bir mürekkep lekesi ya da çizim şeklinde olabilen bu uyarıcılar, standart tepkilere yol açmayan, değişik ve kişisel tepkilerin verilmesine olanak tanıyan belirsiz uyarıcılardır. Bu testlerin mantığı uyarıcıların belirsizliği nedeniyle, kişinin vereceği tepkilerin öncelikli olarak bilinçdışı süreçlerden kaynaklanmasıdır. Ayrıca gerçek tutum, güdülenme ve davranışların ortaya konması temeline dayanır. Rorschach Mürekkep Lekesi testi ve Tematik Algı Testi projektif testler arasında en bilinen iki tanesidir. Projektif testler, kişilerin içsel süreçlerine dair bilgi verir. Aynı zamanda kişinin gerçek yaşamsal durumlarını nasıl örgütlediğine dair algısal ve bilişsel bilgiler de verebilir.

Genel Yetenek Testleri(Zeka Testleri)

Zeka testleri olarak da bilinen bu testler, kişinin mevcut zihinsel yeteneğini değerlendirmek için geliştirilen standart ölçü araçlarıdır. Bu testlerin kullanım alanları; öğrenme yetersizliklerini teşhis etme, güçlü ve zayıf yanları akademik planlama yapabilmek için belirlemedir. Ayrıca kişinin zihinsel gerçekliği olup olmadığını belirleme, okulda gerekli özel eğitimin sağlanabilmesi için becerileriyle yaşıtlarından sıyrılan çocukların saptanması ve nöropsikolojik değerlendirmelerin bir parçası olarak kullanılmaları sayılabilir. Zekanın herkesçe üzerinde uzlaşılmış bir tanımı olmamakla birlikte, zeka testleri ile genellikle dil becerileri, soyut düşünme, sözsüz muhakeme, görsel- uzamsal beceriler, dikkat ve konsantrasyon ve bilgi işlemenin hızı gibi işlevler değerlendirilir. Genel yetenek testleri, çocuklar ve yetişkinler için ayrı ayrı yapılandırılmıştır.